Thermiek ‘58
                                                                                                                                                     Na toelating. Wanneer U bent toegelaten tot onze vereniging, krijgt U van het secretariaat,  zo                                                                                                                                               spoedig mogelijk, gratis een exemplaar van de Statuten, het Huishoudelijk reglement plus                                                                                                                                                   aanvullingen, het Vliegveld reglement en een reglement m.b.t. het Brevet vliegen. Daarnaast                                                                                                                                                    ontvangt U een exemplaar van het Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport (BVM)  van de                                                                                                                                     KNVvL, een actuele ledenlijst van MVC Thermiek’58 en tenslotte een, na invulling en                                                                                                                                                          ondertekening, aan het secretariaat te retourneren Akkoordverklaring. Door deze verklaring geeft                                                                                                                                              U aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de naleving van bovengenoemde                                                                                                                                                      reglementen. Pas nadat de Akkoordverklaring ondertekend is terug ontvangen volgt aanmelding                                                                                                                                              van Uw inschrijving bij de KNVvL en toezending van Uw lidmaatschapsbewijs van zowel de                                                                                                                                                 KNVvL als MVC Thermiek’58. Vanaf dat moment is het toegestaan te gaan vliegen. Maar voor                                                                                                                                                        het zo ver is, krijgt U hier al enkele belangrijke mededelingen.                                                                                                                                                   Proef tijd. Wanneer U tot onze vereniging bent toegetreden, heeft U een proeftijd van 1 jaar. Na                                                                                                                                              dit jaar wordt er door de leden over gestemd, of U verder lid mag blijven, zo niet volgt na het                                                                                                                                              eerste jaar geen verlenging meer van het lidmaatschap.                                                                                                                                                            Brevet. Het is bij onze vereniging niet toegestaan, zelfstandig te gaan vliegen zonder in het bezit te                                                                                                                                               zijn van een geldig vliegbrevet. Personen die niet in het bezit zijn van een geldig vliegbrevet,                                                                                                                                                      mogen alleen onder begeleiding van een daar toe aangewezen instructeur aan het vlieggebeuren                                                                                                                deel nemen. Verder is na toelating een Theorie examen verplicht gesteld .                                                                                                                                                      Corvee. Om Huishoudelijke zaken op en om ons veld goed te regelen is er een Verplichte Corvee                                                                                                                                               ingesteld. Deze Corveedienst is momenteel opgebouwd uit twee onderdelen.Corvee: Schoon                                                                                                                                                        houden van Clubgebouw en omstreken. Terrein dienst: In orde houden van alle technische zaken,                                                                                                                                                           zoals schilderwerk, hekwerk, borders e.d.. Het secretariaat kan U op verzoek indelen bij één van de                                                                                                                                                   teams, indien er plaats is.Is er geen plaats bij de terreindienst, wordt U ingedeeld bij de Corvee  groep.                                                                                                                                                       Resumé. Wanneer U dit alles gelezen heeft en ondanks alles toch lid van onze vereniging wenst te                                                                                                                                      worden, vul dan het Inschrijf formulier in, stuur het volledig ingevulde Inschrijfformulier                                                                                                                                                      vergezeld van een recente pasfoto naar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Secretariaat Thermiek ’58, pa. N.J.G Reijnders Kapelhof 16 6367SX Voerendaal                                                                                                                                                                                                                                                                             Mail adres: secretaris@thermiek58.nl                                                                                                                                                                                                                                                                             Betalingen uitsluitend via penningmeester

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse  Vereniging Voor  de Luchtvaart KNVvL

Magix WebDesinger G.L
©
Thermiek58.nl
2020
Thermiek ‘58

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse  Vereniging Voor  de Luchtvaart KNVvL

Na toelating. Wanneer U bent toegelaten tot onze vereniging, krijgt U van het secretariaat,  zo spoedig mogelijk, gratis een exemplaar van de Statuten, het Huishoudelijk reglement plus aanvullingen, het Vliegveld reglement en een reglement m.b.t. het Brevet vliegen. Daarnaast ontvangt U een exemplaar van het Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport (BVM)  van de KNVvL, een actuele ledenlijst van MVC Thermiek’58 en tenslotte een, na invulling en ondertekening, aan het secretariaat te retourneren Akkoordverklaring. Door deze verklaring geeft U aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de naleving van bovengenoemde reglementen. Pas nadat de Akkoordverklaring ondertekend is terug ontvangen volgt aanmelding van Uw inschrijving bij de KNVvL en toezending van Uw lidmaatschapsbewijs van zowel de KNVvL als MVC Thermiek’58. Vanaf dat moment is het toegestaan te gaan vliegen. Maar voor het zo ver is, krijgt U hier al enkele belangrijke mededelingen. Proef tijd. Wanneer U tot onze vereniging bent toegetreden, heeft U een proeftijd van 1 jaar. Na dit jaar wordt er door de leden over gestemd, of U verder lid mag blijven, zo niet volgt na het eerste jaar geen verlenging meer van het lidmaatschap.  Brevet. Het is bij onze vereniging niet toegestaan, zelfstandig te gaan vliegen zonder in het bezit te zijn van een geldig vliegbrevet. Personen die niet in het bezit zijn van een geldig vliegbrevet, mogen alleen onder begeleiding van een daar toe aangewezen instructeur aan het vlieggebeuren deel nemen. Verder is na toelating een Theorie examen verplicht gesteld . Corvee. Om Huishoudelijke zaken op en om ons veld goed te regelen is er een Verplichte Corvee ingesteld. Deze Corveedienst is momenteel opgebouwd uit twee onderdelen.Corvee: Schoon houden van Clubgebouw en omstreken. Terrein dienst: In orde houden van alle technische zaken, zoals schilderwerk, hekwerk, borders e.d.. Het secretariaat kan U op verzoek indelen bij één van de teams, indien er plaats is. Is er geen plaats bij de terreindienst, wordt U ingedeeld bij de Corvee groep. Resumé. Wanneer U dit alles gelezen heeft en ondanks alles toch lid van onze vereniging wenst te worden, vul dan het Inschrijf formulier in, stuur het volledig ingevulde Inschrijfformulier vergezeld van een recente pasfoto naar Secretariaat Thermiek ’58, pa. N.J.G Reijnders Kapelhof 16  6367SX Voerendaal Mail adres: secretaris@thermiek58.nl Betalingen uitsluitend via penningmeester
© Thermiek58.nl
Magix Web Designer G.L