Thermiek ‘58
Na toelating. Wanneer U bent toegelaten tot onze vereniging, krijgt U van het secretariaat, zo spoedig mogelijk, gratis een exemplaar van de Statuten, het Huishoudelijk reglement plus aanvullingen, het Vliegveld reglement en een reglement m.b.t. het Brevet vliegen. Daarnaast ontvangt U een exemplaar van het Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport (BVM) van de KNVvL, een actuele ledenlijst van MVC Thermiek’58 en tenslotte een, na invulling en ondertekening, aan het secretariaat te retourneren Akkoordverklaring. Door deze verklaring geeft U aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de naleving van bovengenoemde reglementen. Pas nadat de Akkoordverklaring ondertekend is terug ontvangen volgt aanmelding van Uw inschrijving bij de KNVvL en toezending van Uw lidmaatschapsbewijs van zowel de KNVvL als MVC Thermiek’58. Vanaf dat moment is het toegestaan te gaan vliegen. Maar voor het zo ver is, krijgt U hier al enkele belangrijke mededelingen. Proef tijd. Wanneer U tot onze vereniging bent toegetreden, heeft U een proeftijd van 1 jaar. Na dit jaar wordt er door de leden over gestemd, of U verder lid mag blijven, zo niet volgt na het eerste jaar geen verlenging meer van het lidmaatschap. Brevet. Het is bij onze vereniging niet toegestaan, zelfstandig te gaan vliegen zonder in het bezit te zijn van een geldig vliegbrevet. Personen die niet in het bezit zijn van een geldig vliegbrevet, mogen alleen onder begeleiding van een daar toe aangewezen instructeur aan het vlieggebeuren deel nemen. Verder is na toelating een Theorie examen verplicht gesteld . Corvee. Om Huishoudelijke zaken op en om ons veld goed te regelen is er een Verplichte Corvee ingesteld. Deze Corveedienst is momenteel opgebouwd uit twee onderdelen.Corvee: Schoon houden van Clubgebouw en omstreken. Terrein dienst: In orde houden van alle technische zaken, zoals schilderwerk, hekwerk, borders e.d.. Het secretariaat kan U op verzoek indelen bij één van de teams, indien er plaats is.Is er geen plaats bij de terreindienst, wordt U ingedeeld bij de Corvee groep. Resumé. Wanneer U dit alles gelezen heeft en ondanks alles toch lid van onze vereniging wenst te worden, vul dan het Inschrijf formulier in, stuur het volledig ingevulde Inschrijfformulier vergezeld van een recente pasfoto naar Secretariaat Thermiek ’58, pa. C.J.M Gijsen Breyenrode 55 6365CT Schinnen Mail adres: secretaris@thermiek58.nl Betalingen uitsluitend via penningmeester

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging Voor de Luchtvaart KNVvL

Magix WebDesinger G.L
©
Thermiek58.nl
2023
Thermiek ‘58

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging Voor de Luchtvaart KNVvL

Na toelating. Wanneer U bent toegelaten tot onze vereniging, krijgt U van het secretariaat, zo spoedig mogelijk, gratis een exemplaar van de Statuten, het Huishoudelijk reglement plus aanvullingen, het Vliegveld reglement en een reglement m.b.t. het Brevet vliegen. Daarnaast ontvangt U een exemplaar van het Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport (BVM) van de KNVvL, een actuele ledenlijst van MVC Thermiek’58 en tenslotte een, na invulling en ondertekening, aan het secretariaat te retourneren Akkoordverklaring. Door deze verklaring geeft U aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de naleving van bovengenoemde reglementen. Pas nadat de Akkoordverklaring ondertekend is terug ontvangen volgt aanmelding van Uw inschrijving bij de KNVvL en toezending van Uw lidmaatschapsbewijs van zowel de KNVvL als MVC Thermiek’58. Vanaf dat moment is het toegestaan te gaan vliegen. Maar voor het zo ver is, krijgt U hier al enkele belangrijke mededelingen. Proef tijd. Wanneer U tot onze vereniging bent toegetreden, heeft U een proeftijd van 1 jaar. Na dit jaar wordt er door de leden over gestemd, of U verder lid mag blijven, zo niet volgt na het eerste jaar geen verlenging meer van het lidmaatschap. Brevet. Het is bij onze vereniging niet toegestaan, zelfstandig te gaan vliegen zonder in het bezit te zijn van een geldig vliegbrevet. Personen die niet in het bezit zijn van een geldig vliegbrevet, mogen alleen onder begeleiding van een daar toe aangewezen instructeur aan het vlieggebeuren deel nemen. Verder is na toelating een Theorie examen verplicht gesteld . Corvee. Om Huishoudelijke zaken op en om ons veld goed te regelen is er een Verplichte Corvee ingesteld. Deze Corveedienst is momenteel opgebouwd uit twee onderdelen.Corvee: Schoon houden van Clubgebouw en omstreken. Terrein dienst: In orde houden van alle technische zaken, zoals schilderwerk, hekwerk, borders e.d.. Het secretariaat kan U op verzoek indelen bij één van de teams, indien er plaats is. Is er geen plaats bij de terreindienst, wordt U ingedeeld bij de Corvee groep. Resumé. Wanneer U dit alles gelezen heeft en ondanks alles toch lid van onze vereniging wenst te worden, vul dan het Inschrijf formulier in, stuur het volledig ingevulde Inschrijfformulier vergezeld van een recente pasfoto naar Secretariaat Thermiek ’58, pa. C.J.M Gijsen Breyenrode 55 6365CT Schinnen. Mail adres: secretaris@thermiek58.nl Betalingen uitsluitend via penningmeester
© Thermiek58.nl 2023
Magix Web Designer G.L