Thermiek ‘58

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging Voor de Luchtvaart KNVvL

Lidmaatschap. Lid worden. Om lid van onze vereniging te worden, dient U het volgende te doen: Vul het Inschrijf formulier in en stuur dit vergezeld van een recente pasfoto, naar Secretariaat Thermiek ’58, pa. C.J.M Gijsen Breyenrode 55 6365CT Schinnen Mail adres: secretaris@thermiek58.nl Van de Penningmeester krijgt U te horen, hoeveel U dient te betalen. Neem voor betaling eerst contact met onze Penningmeester “Ron van Uum” op, telefoonnummer. 06-14356310 De plaats op de wachtlijst wordt bepaald door de datum van binnenkomst van het inschrijf formulier. Opmerking: Op het inschrijfformulier wordt u gevraagd aan te geven waarmee u wilt gaan vliegen. U dient hier aan te geven of u met een motorvliegtuig, zwever, helikopter of jet wilt gaan vliegen. Over de toelating van jet vliegers tot onze vereniging wordt in ieder individueel geval op de eerstvolgende bestuursvergadering beslist. (deze vinden 1x/maand plaats) Op het inschrijfformulier staat tevens de vraag, of U reeds bij Thermiek, of bij een andere vereniging lid bent of bent geweest. Ook wordt de vraag gesteld, waarom U bij de betreffende Vereniging bent weg gegaan.
Magix WebDesinger G.L
©
Thermiek58.nl
2023
Thermiek ‘58

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging Voor de Luchtvaart KNVvL

Lidmaatschap. Lid worden. Om lid van onze vereniging te worden, dient U het volgende te doen: Vul het Inschrijf formulier in en stuur dit vergezeld van een recente pasfoto, naar Secretariaat Thermiek ’58, pa. C.J.M Gijsen Breyenrode 55 6365CT Schinnen. Mail adres: secretaris@thermiek58.nl Wanneer er een plaats voor U is (vrij gekomen), wordt er met U contact opgenomen.. Van de Penningmeester krijgt U te horen, hoeveel U dient te betalen. Neem voor betaling eerst contact met onze Penningmeester “Ron van Uum” op, telefoonnummer. 06-14356310 De plaats op de wachtlijst wordt bepaald door de datum van binnenkomst van het inschrijf formulier. Opmerking: Op het inschrijfformulier wordt u gevraagd aan te geven waarmee u wilt gaan vliegen. U dient hier aan te geven of u met een motorvliegtuig, zwever, helikopter of jet wilt gaan vliegen. Over de toelating van jet vliegers tot onze vereniging wordt in ieder individueel geval op de eerstvolgende bestuursvergadering beslist. (deze vinden 1x/maand plaats) Op het inschrijfformulier staat tevens de vraag, of U reeds bij Thermiek, of bij een andere vereniging lid bent of bent geweest. Ook wordt de vraag gesteld, waarom U bij de betreffende Vereniging bent weg gegaan.
© Thermiek58.nl 2023
Magix Web Designer G.L